ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟƩΤΟΛΗƩ

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, ξεκινά άµεσα η διαδικασία παράδοσης που στο 90% των περιπτώσεων ολοκληρώνεται σε 1 ή 3 εργάσιµες ηµέρες. Ʃτις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τις 5-7 ηµέρες. Ʃε αυτό το χρονικό διάστηµα τα προϊόντα παραγγέλνονται και παραλαµβάνονται από τους οίκους, συσκευάζονται από εµάς και αποστέλλονται µε courier στη διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει. Ʃε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει προσωρινή έλλειψη ή εποχιακός φόρτος (πχ. Χριστούγεννα) η παραγγελία σας µπορεί να παρουσιάσει καθυστέρηση. Επιπλέον καθυστέρηση 1-2 ηµερών προβλέπεται για “Αποµακρυσµένες & Δυσπρόσιτες” περιοχές της χώρας